Bezpečnostní kampaň “1 - 2 - 3”

Kampaně se účastní zaměstnanci všech profesí napříč celou republikou.

Kampaň “1>2>3” reprezentuje jednotlivé kroky „Zastav se. Přemýšlej. Jednej.“
 
Zaměstnanci jsou proškolování v oblasti bezpečnosti práce a jsou jim předávány balíčky  “1>2>3 safety kit“ (které jsou plné obvazů, gázy a dalších užitečných pomůcek).