Beton

Beton je jeden ze základních stavebních materiálů používaný již od dob starověku. Už naši předkové objevili kouzlo a nesporné výhody materiálu, který svým charakterem odpovídá dnešnímu betonu. V průběhu staletí však prošel mnoha inovacemi včetně požadavků na jednotlivé složky a vlastnosti betonu, které charakterizují účel jeho použití.

Složky betonu
Složky betonu

[ ]

Specifikace betonů dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
Specifikace betonů dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

[ ]