Složky betonu

Beton nelze vyrobit bez kterékoliv ze základních složek – cementu, vody a kameniva.