Beton

Základem výrobního sortimentu společnosti je výroba a dodávky konstrukčních i nekonstrukčních betonů podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, včetně prostředí s pohyblivým mechanickým zatížením (obrusem).