Mechanicky zpevněné kamenivo

Nestmelené vrstvy – mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek, odstavných letištních či parkovacích ploch, ramp, nájezdů, ale i např. jako podkladní vrstva pro podlahové konstrukce v halách v závislosti na třídě dopravního či provozního zatížení. Technologicky patří mezi nestmelené vrstvy a platí pro ně ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1.