Certifikáty

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

[ ]

Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

[ ]

Certifikát systému řízení compliance dle ISO 19600
Certifikát systému řízení compliance dle ISO 19600

[ ]

Certifikát systému protikorupčního managementu - požadavky a pokyny pro užívání ISO 37001:2016
Certifikát systému protikorupčního managementu - požadavky a pokyny pro užívání ISO 37001:2016

[ ]